Privacyverklaring

Privacyverklaring 01-06-2018

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden
Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van https://www.hmscontactcenters.nl/ . Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt HMS Contact Centers persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens HMS Contact Centers gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens
HMS Contact Centers verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

HMS Contact Centers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt HMS Contact Centers?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via k.baas@hmscontactcenters.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
HMS Contact Centers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HMS Contact Centers) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
HMS Contact Centers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 2 jaar > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Telefoonnummer > 2 jaar > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres >2 jaar > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adresgegevens > 2 jaar > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaattype > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Websitegedrag > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

De gegevens die worden achtergelaten door middel van het indienen van een sollicitatieformulier worden met toestemming maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
HMS Contact Centers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HMS Contact Centers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HMS Contact Centers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Technische cookies
HMS Contact Centers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische cookies
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Facebook Tracking Pixel

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van HMS Contact Centers. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Afmelden voor cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Cookies van derden die geplaatst worden op https://www.hmscontactcenters.nl/

Google Analytics
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

HMS Contact Centers gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door HMS Contact Centers.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. HMS Contact Centers ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Google reCAPTCHA

Om ons contactformulier vrij te houden van spam gebruiken we de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google). Om hier gebruik van te kunnen maken moet Google tracking cookies schrijven.

Facebook Pixel

Cookie: Facebook Pixel
Functie: Profilerings cookie om doelgroepen te meten.
Bewaartermijn: 2 jaar
Kijk hier voor meer informatie over Facebook Pixel en de gebruikte cookies:

https://nl-nl.facebook.com/business/help/651294705016616

Wij gebruiken Facebook Pixel om doelgroepen te meten, onze Facebook reclame campagnes te optimaliseren en te bouwen. In het bijzonder stelt ons dit in staat om te zien hoe onze gebruikers tussen apparaten bewegen bij het bezoeken van onze website en Facebook, om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties worden gezien en om door te analyseren welke inhoud een gebruiker heeft bekeken en welke interactie is gebruikt op onze website.

De verzamelde data is anoniem, dit betekend dat wij geen persoonlijke informatie kunnen inzien van een individuele gebruiker. Echter, de verzamelde data wordt opgeslagen en verwerkt door Facebook. Wij informeren u hierover op basis van informatie op dit moment. Facebook kan de gegevens verbinden met uw Facebook-acccount en de gegevens gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het privacy beleid van Facebook dat hier kan worden gevonden: https://www.facebook.com/about/privacy/

De Facebook Pixel stelt Facebook en zijn partners ook in staat om advertenties op en buiten Facebook te tonen.

Daarnaast wordt een cookie voor deze doeleinden op uw computer opgeslagen. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensverwerking die is gekoppeld aan de intergratie van Facebook-pixel

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/settings

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
HMS Contact Centers heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens HMS Contact Centers toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?
De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar k.baas@hmscontactcenters.nl

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

HMS Contact Centers wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
HMS Contact Centers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via k.baas@hmscontactcenters.nl .

Wijzigingen in de privacyverklaring
HMS Contact Centers behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen HMS Contact Centers en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van HMS Contact Centers? Neem dan contact op via HMS Contact k.baas@hmscontactcenters.nl .

HMS Contact Centers, gevestigd aan Europalaan 22, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kimberley Baas is de Functionaris Gegevensbescherming van HMS Contact Centers. Hij/zij is te bereiken via k.baas@hmscontactcenters.nl

Contactgegevens:
Kimberley Baas ( k.baas@hmscontactcenters.nl )

HMS Contact Centers Den Bosch
Europalaan 22
5232 BC ‘s-Hertogenbosch

Postbus 1611
5200 BR ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: +31 (0)88 77 80 100
Fax: +31 (0)73 – 750 70 01
info@hmscontactcenters.nl