Zo starten wij de samenwerking op

Het gewenste resultaat bereik je zo

Om de gewenste resultaten te bereiken is het belangrijk dat we goed samenwerken. Elkaar kennen en weten wat we aan elkaar hebben. Daarom steken wij veel tijd in de voorbereiding. Om zo te bouwen aan een sterke basis waar we beiden profijt van hebben.

In ons plan van aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Kennismaking en inventarisatie van de wensen
  • Wij zetten een voorstel op papier, waarin wij uiteenzetten wie wij zijn en wat wij doen, hoe wij de samenwerking aan willen gaan en wat de kosten zijn
  • Na overeenstemming stellen wij i.o.m. het bedrijf een belscript op en stellen wij een team agents samen dat het project gaat oppakken
  • Het team krijgt training en instructie over het bedrijf. Indien gewenst / mogelijk in aanwezigheid van het bedrijf
  • We starten de belcampagne
  • Gedurende het project blijven wij het resultaat en de kwaliteit van de gesprekken goed monitoren en sturen waar nodig bij
  • Na afloop van de campagne (en eventueel tussentijds) evalueren we de resultaten