Zo starten wij de samenwerking op

Het gewenste resultaat bereik je zo

Om de gewenste resultaten te bereiken is het belangrijk dat we goed samenwerken. Elkaar kennen en weten wat we aan elkaar hebben. Daarom steken wij veel tijd in de voorbereiding. Om zo te bouwen aan een sterke basis waar we beide profijt van hebben.

In ons plan van aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Kennismaking en inventarisatie van jouw wensen
  • Ons Customer Care plan waarin wij uiteenzetten wat we gaan doen, welke doelstellingen we nastreven, welke inzet we leveren en wat de investering is
  • Na overeenstemming stellen wij een Customer Care team samen
  • Het Customer Care team krijgt training en instructie over het bedrijf
  • Je stelt een lijst samen van contactpersonen voor moeilijke klantvragen
  • We starten het klantcontact
  • Periodiek evalueren we de resultaten en sturen waar nodig bij
Hms customercare samenwerking
Hms customercare samenwerking

Samenwerken aan een betere klantenservice

Om de gewenste resultaten te bereiken is het belangrijk dat we goed samenwerken. Elkaar kennen en weten wat we aan elkaar hebben. Daarom steken wij veel tijd in de voorbereiding. Om zo te bouwen aan een sterke basis waar we beide profijt van hebben.